வரலாற்றில் பிராமண நீக்கம்

வரலாற்றில் பிராமண நீக்கம்

Regular price Rs. 550.00 Sale priceRs. 495.00 Save 10%
/

  • ப்ரஜ் ரஞ்சன் மணி
  • In stock, ready to ship
  • Inventory on the way

வரலாற்றில் பிராமண நீக்கம்... இந்தியாவின் மாற்றுவரலாற்றுக்கான ஒரு பனுவலாக விளங்க முடியும். அடித்தட்டு மக்கள் கோட்பாடு சொல்கின்ற, ஆனால் இதுவரை அடித்தட்டு அறிஞர்களே முயற்சிசெய்யாத நூல்- அண்மைக்காலத்தின் முதல் ‘கீழிருந்து எழும் வரலாறு’.

- கெய்ல் ஓம்வெட்

முரண்பாடற்ற, நன்கு வாதிக்கின்ற படைப்பு... மனவெழுச்சியுடன் ஒரு எதிர்நிலைப் பார்வைக் கோணத்தை வாதிக்கிறது, அதேசமயம் இசைவிக்கின்ற தன்மை கொண்டது.

- உமா சக்ரவர்த்தி

 

Author: ப்ரஜ் ரஞ்சன் மணி

Translator: க. பூரணச்சந்திரன்

Genre: இந்துத்துவம் / பார்ப்பனியம்

Language: தமிழ்

Type: Paperback

 

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Recently viewed