அரிசங்கர்

  Filter

   கணினி வரைகலையாளர். புதுச்சேரியை சேர்ந்தவர். வேலை நிமித்தமாக தற்போது சென்னையில் வசிக்கிறார்.

   உடல், கதைகள், சப்தங்கள் (சிறுகதை தொகுப்புகள்) பாரிஸ் (குறுநாவல்) உண்மைகள் பொய்கள் கற்பனைகள் (நாவல்) மாயப் படகு (சிறுவர் நாவல்) போன்ற நூல்கள் வெளிவந்துள்ளன.

   3 products