கோமகன்

    Filter

      பிரான்சில் வசித்த கோமகன் நடு என்கிற இலக்கிய இணையதளத்தை நடத்தி வந்தார். முரண், கோமகனின் தனிக்கதை, குரலற்றவரின் குரல் போன்ற நூல்களின் ஆசிரியர். இவர் 2022ஆம் ஆண்டு காலமானர். 

      1 product